Open brief aan Staatbosbeheer

Wij zijn een van de locaties van paard natuurlijk, we zijn vaak genoeg in verhitte discussies vergeleken met de Koniks in de Oostvaardersplassen, in een poging om het concept waar wij voor staan te beledigen. Mensen veronderstellen dat wij voorstander zijn van ‘dump je paard maar op de poesta’. Niets is minder waar, natuurlijk paardenhouden heeft helemaal niets te maken met wat jullie doen in de dierentuin van Flevoland. Natuurlijk paardenhouden, houdt in dat je je dieren zodanig houdt dat je tegemoetkomt aan hun natuurlijke behoeften; vriendjes, vrijheid, voer en veiligheid. De Koniks in de Oostvaardersplassen hebben niets te maken met natuurlijk paardenhouden, maar alles met dumpen en verwaarlozen.

Natuur en natuurlijk zijn twee verschillende dingen. Jullie proberen de ‘natuur’ na te bootsen. Natuur betekent in de praktijk vooral honger, dood en verderf. Natuurlijk betekent, rekening houden met de natuur van het paard. Honger, dood en verderf, is dat wat je na wilt streven in een klein land als Nederland, waar elke vorm van wilde natuur allang niet meer aanwezig is? Wat jullie nu gedaan hebben is dieren dumpen in de achtertuin en hopen dat het vanzelf goed komt. Elke vorm van (na)zorg ontbreekt. Niet alleen worden de paarden blootgesteld aan echte natuur, oftewel honger, dood en verderf, ze zijn nu ook een plaag geworden.

Australië heeft er veel meer ervaring mee, dit is een ontzettend groot land, maar zij hebben de gevolgen aan den lijve ondervonden toen een niet inheemse diersoort er werd uitgezet. De konijnen werden een ware plaag en veroorzaakten een natuurramp. De konijnen vraten alle gewassen op en alle wilde planten en inheemse soorten stierven uit. Ook zij kwamen met dezelfde oplossing die jullie nu inzetten, het afschieten van de dieren. In Australië kon men twee miljoen konijnen schieten zonder dat dit de populatie beïnvloedde. Het lijkt erop dat het afschieten van de Koniks in de Oostvaardersplassen ook weinig uitricht. De wilde planten en bomen zijn allemaal opgegeten en alle planten die nog proberen op te komen, worden weggeconcurreerd door het Jacobskruiskruid. Er is nu niet alleen te weinig te eten, maar ook vooral giftig eten. Deze giftige plant vergiftigt het paard langzaam en de schade aan de lever stapelt zich langzaam op. Als jullie vinden dat één grote gele zee harstikke mooi is, fijn, gefeliciteerd, maar de natuurwaarde is zo goed als nul. Doordat het JKK bij jullie zo welig tiert, waait het nu ook al naar de overkant. Op de dijken van Noord-Holland groeit dit kruid nu ook en ook in onze weilanden waar onze paarden lopen. Om onze paarden veilig te kunnen houden, trekken wij dit kruid uit het weiland en bestrijden het. Jullie doen ondertussen niets, niets aan de plaag Jakobskruiskruid, niets aan de paardenplaag.

De Australiërs kwamen uiteindelijk van hun konijnenplaag af doordat er een besmettelijke, dodelijke ziekte uitbrak. Het Jakobskruiskruid dat dankzij jullie waardeloze natuurbeheer nu ook onze paarden bedreigt, is nog een beheersbaar gevaar, maar gaan we nu wachten totdat er door jullie manier van ‘natuurbeheer’ met een paardenplaag in een zee van Jacobskruiskruid een besmettelijke ziekte gaat uitbreken die ook alle andere paarden zal treffen in Nederland? Stop nú voordat het te laat is.

In de duinen van Noord-Holland lopen ook grote grazers en er is een hele simpele oplossing om overbegrazing en plagen te voorkomen. Die oplossing heet castreren, of desnoods vasectomie.