Arabesk

Hoefverzorging, gebitsverzorging en dagcursussen

alternatieve geneeswijzen

Biotensors, lecherantennes, pendels en vishengels

In de trend om alles natuurlijk te doen, komen alternatieve geneeswijze ook (weer) op. Een veel gebruikte meetmethode daarbij is de biotensor of lecherantenne. Het zijn niet precies dezelfde apparaten, maar ze hebben wel met elkaar gemeen dat ze niet bestaande trillingen, frequenties en energieën zouden meten. Hiermee zou je zo ongeveer alles kunnen meten en vaststellen; slecht werkende organen, bloedwaardes en zelfs welk medicijn of welk kruid het beste bij het paard past. Een soort multimeter, maar dan niet voor elektriciteit en nog veel uitgebreider dus.

Elke meetmethode moet voldoen aan de volgende eisen, wil een methode valide zijn. Herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid en een meetinstrument moet geijkt zijn. Ook nauwkeurigheid en meetbereik zijn van belang. Een korte uitleg:

Meetbereik en nauwkeurigheid

We nemen als voorbeeld een personenweegschaal en een brievenweger. Meetbereik geeft aan in welke orde van grootte je kunt meten, de nauwkeurigheid zegt iets over de precisie; de brievenweger is niet geschikt om op te gaan staan en te meten hoeveel je weegt omdat het bereik niet groot genoeg is en de personenweegschaal is niet nauwkeurig genoeg om te bepalen hoeveel postzegels je op je brief moet plakken.

Dan volgen herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid. Voor deze eisen zijn statistische waarden vastgesteld en berekend. We zullen het simpel houden (statistiek laten we daarvoor thuis).

Bij herhaalbaarheid onderzoek je of jouw weegschaal wel telkens hetzelfde aangeeft, als je telkens hetzelfde pak suiker erop zet. Bij reproduceerbaarheid kijk je of de weegschaal van je buurman ook hetzelfde aangeeft met hetzelfde pak suiker. Verder is het handig om je meetinstrument te ijken, zodat als je er exact een kilogram op zet, de weegschaal ook exact een kilogram aangeeft en als je er twee kilogram op zet, de weegschaal ook twee keer zoveel aangeeft. Al deze eisen gelden voor elk soort meetinstrument; van voltmeter tot weegschaal, van thermometer tot pH-meter, maar ook voor bloedonderzoeken en andere analyses.

Dit is allemaal het logische gevolg van hoe de natuur in elkaar zit. De natuur gedraagt zich volgens universele regels die altijd en overal gelden en zijn niet afhankelijk van wie het onderzoek uitvoert. De resultaten zijn dus ook altijd overal gelijk, door wie waar dan ook uitgevoerd, mits voldaan wordt aan de boven beschreven voorwaarden.

De biotensor en de lecherantenne voldoen niet aan deze voorwaarden. Het hangt ervan af wie ermee meet wat de uitkomst is. Beide falen op herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid en kunnen niet geijkt worden. Ook is de nauwkeurigheid en het meetbereik schijn.

Er wordt beweerd dat met biotensors en lecherantennes energie, trillingen en of frequenties gemeten kunnen worden. Daarbij worden vaak termen uit de fysica of kwantummechanica aangesleept om het wetenschappelijk te doen klinken. De meeste mensen vonden natuurkunde op school al heel erg lastig, dus laten zich snel imponeren door ingewikkelde termen. Maar het is allemaal niet zo ingewikkeld.

Trillingen, frequenties en resonantie

Deze hangen met elkaar samen. Als iets met een bepaalde regelmaat trilt, kun je de frequentie vaststellen. Frequentie is niets anders dan het aantal trillingen per seconde. De toon A bij muziekinstrumenten heeft een frequentie van 440 Hertz, dat wil zeggen een gitaarsnaar met de toon A trilt dus 440 x per seconde op en neer. Schommelen kun je ook zien als trilling; iemand slingert heen en weer in een bepaalde regelmaat. Resonantie wil zeggen dat je ‘meetrilt’ in dezelfde regelmaat, dezelfde frequentie; Als je iemand wil duwen op de schommel moet je dat wel op het juiste moment doen.

Alle frequenties van 0 tot een miljoen Hertz zijn bekend en onderzocht. Frequenties van 20 tot 20.000 Hertz kunnen wij als mensen waarnemen als geluid. Frequenties van 400 tot bijna 800 terahertz zien we als zichtbaar licht. Verder kennen we natuurlijk radiogolven, maar ook röntgenstraling enz.

Dat in een lichaam zeer lage elektrische stroompjes te meten zijn klopt, anders zou er in het ziekenhuis ook geen ECG en EEG’s gemaakt kunnen worden. Daarbuiten zijn er geen frequenties te meten of vast te stellen. Organen zenden geen frequenties uit, noch trillen organen. Moleculen kunnen wel trillen, maar dit doen ze volstrekt willekeurig. Hoe harder moleculen bewegen, hoe hoger de temperatuur is. In ijs bewegen watermoleculen veel minder dan in water en als ze heel hard bewegen (trillen) gaat het water koken. Deze ‘trillingen’ zijn op volstrekt willekeurige snelheden en dus individueel niet meetbaar, maar wel meetbaar als geheel; namelijk als temperatuur.

Het is dus fysisch en biologisch gezien onmogelijk om trillingen te meten van organen. Laat staan dat je er ziektes mee kunt bepalen of bepaalde bloedwaarden kunt meten ermee. Het zou toch het ei van Columbus zijn als je met één simpel meetinstrument ál die dingen zou kunnen meten en ook nog kunt meten welk medicijn het beste is. Dan zouden alle laboratoria van ziekenhuizen dicht kunnen, röntgenapparatuur kan in de vuilnisbak en ook de dure MRI’s hoeven niet meer te worden aangeschaft. Echoapparatuur werkt ook met golven; geluidsgolven, kan in diezelfde vuilnisbak.

Energie

Een andere veelgebruikte term is dat biotensors en lecherantennes energie kunnen meten. Er bestaan verschillende soorten energie; thermische, mechanische, elektrische, chemische, kinetische, nucleaire energie, etc. Het lastige aan energie is dat het niet zichtbaar is en voor ons lastig voor te stellen wat het nou precies is. Energie kan nooit verloren gaan, hooguit omgezet worden in een andere vorm. Warmte vinden wij vaak niet nuttig en daarom zeggen we soms dat energie verloren gaat, maar dat is in werkelijkheid niet zo. Kortom energie kan niet zomaar verschijnen of verdwijnen. Een hardnekkig misverstand binnen de alternatieve geneeswijzen is de formule van Einstein die uitgelegd wordt als ‘alle materie is energie en omgekeerd’.

E = mc^2

Er kan geen massa (materie) zomaar verschijnen of verdwijnen. Alleen bij kernreacties kan massa (materie) omgezet worden in energie. Daarop berust ook het principe van de atoombom en kernenergie.

Voorstanders van biotensors en lecherantennes kunnen vrij eenvoudig bewijs verzamelen om te laten zien dat de meetmethode valide is. Heel simpel door de apparatuur te ijken en te testen op herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid. Als er met de biotensor en lecherantenne gemeten kan worden wat het glucosegehalte in bloed is, of het calciumgehalte, kan dat ook in water. Je maakt vijf oplossingen van bekende concentraties suiker in water en gaat deze meten, vervolgens neem je cola en meet je die ook en kijk je welke concentratie erbij past. Elk meetinstrument werkt zo; je kijkt wat de respons is ten opzichte van in dit geval de concentratie. Zo kun je ook bijvoorbeeld het zoutgehalte in water meten, doordat er een lineair verband is tussen de geleidbaarheid van het water (meetbaar met volt en ampère meter) en de concentratie. Zo simpel zou het dus ook voor een biotensor en lecherantenne kunnen zijn. Ik loof 5000,- euro uit voor degene die de biotensor en of lecherantenne kunnen valideren en ijken.

Het feit dat dit niet mogelijk is en tot op de dag van vandaag ook niet aangetoond is, heeft niets te maken met een grote samenzwering van de wetenschap. Het heeft ook niets te maken met dat de biotensor dingen meet die ‘de wetenschap nog niet ontdekt heeft’. De wetenschap heeft namelijk wel allang alle frequenties ontdekt en kan deze ook meten. Het heeft er alle schijn van dat het gewoon een verzonnen apparaat is, waarbij vooral geloof een rol speelt. Een soort toverstaf met magische krachten en resultaten. We leven in 2017…. Je kunt net zo goed magische metingen doen met een vishengel, dat geeft dezelfde resultaten.

1 Reactie

  1. Wil

    Wat een helder geschreven no-nonsens artikel!
    Een ware verademing na al het zweverige geleuter wat we zo her en der tegenkomen op het alwetend web!
    Thanks!

Reageren is niet mogelijk

Thema door Anders Norén