Er zijn verschillende stromingen binnen het ijzerloos bekappen.

  • Natural balance
  • Strasser en ABC hoofcare
  • Wild horse trim van Jaime Jackson
  • Witte lijn methode van Pete Ramey

Elke stroming gaat uit van de volgende piramide. De brede basis voor gezonde hoeven is voeding en huisvesting

Alle stromingen zijn het erover eens dat een gezonde hoef begint met de randvoorwaarden: voeding en huisvesting. Zonder beweging is er weinig doorbloeding en voor genezing moet je doorbloeding hebben. Het is dus belangrijk dat een paard blijft bewegen!

Functioneel houden van het paard en de beweging

Natural balance, de wild horse trim en de witte lijn methode gaan uit van het paard zo goed mogelijk bruikbaar houden. Strasser zou eigenlijk als medische bekapping moeten worden beschouwd, omdat deze zeer rigoureus is, waarbij het paard in een kliniek gehouden moet worden in een grote ruimte met rubber matten.

Voeding van het paard

Alleen de wild horse trim van Jaime Jackson heeft groen gras als voedsel voor het paard in de ban gedaan, ook voor gezonde paarden met gezonde hoeven. De andere stromingen gaan er vanuit dat alleen paarden met hoefbevangenheid of aanleg voor hoefbevangenheid niet of onder strikt beleid zouden mogen grazen. Gras bevat immers ook vitamines die een paard nodig heeft.

Steunsels

Pete Ramey gaat uit van de steunsels niet korter maken dan nodig is. Steunsels worden bijgewerkt tot op zoolhoogte, of mogen enkele millimeters uitsteken voor meer grip op bijvoorbeeld gras. Ook blijkt dat sommige paarden minder gevoelig lopen als aan de achterkant de hoefwand en steunsels een paar millimeter uitsteken boven de zool. Een zelf bekappende eigenaar kan hierin finetunen met zijn of haar paard. Pete Ramey, de grondlegger van de witte lijn methode, en geeft aan dat als de steunsels gebogen zijn dat ze met deze manier van bekappen vanzelf rechter op komen.

Pete Ramey geeft ook aan dat hij tot nu toe met zijn methode alle gevallen van hoefkatrolontsteking heeft kunnen genezen, door de steunsels niet-dragend te maken. Lange steunsels hinderen het hoefmechanisme en hebben een prikkend effect op de diepe buigpees tegen het hoefkatrolbeentje aan (rechts op de foto met rode lijnen aangegeven). Doordat de steunsels naar buiten bewegen aan de onderkant, zal aan de binnenkant het steunsel naar binnen bewegen, waardoor ook nog eens een knijpend effect ontstaat. Dat lange steunsels moeten worden bijgewerkt moge duidelijk zijn. Links is te zien hoe na een bekapping het steunsel tot op zoolhoogte is bijgewerkt en niet meer dragend zal zijn op gladde ondergrond (met blauw aangegeven).

Bij het bekappen gaan we er vanuit dat steunsels een onderdeel van de hoefwand zijn en de hoef ook stevigheid bieden. Steunsels hebben dus wel degelijk een functie! Bij verwilderde paarden zijn dan ook vrijwel altijd steunsels te zien die net ietsje boven de zool uitsteken.

De strasser bekapping en de daarvan afgeleide ABC trim gaat uit van steunsels die dieper uitgesneden mogen worden, bijvoorbeeld om te zorgen dat de steunsels rechtop zouden gaan groeien. Hierdoor kan het paard gevoeliger gaan lopen. Bij een dergelijke bekapping kán het dus gebeuren dat een paard na de bekapping gevoeliger loopt dan daarvoor.

Op de foto hiernaast zijn zulke ‘kromme’ steunsels te zien. Pete Ramey laat deze steunsels zo, want ze zijn al bijgewerkt tot op zoolhoogte. Gaandeweg zullen de steunsels rechterop komen, maar het paard heeft er verder ook geen last van. Dat wordt ook duidelijk wanneer je de hoef doorzaagt.

Op onderstaande foto is aan de rechterkant het steunsel ‘uitgepeld’ tot deze ‘niet meer krom’ leek, nu is echter dat gedeelte met weinig kracht in te duwen. Wanneer een paard op een steentje gaat staan, zal het paard gevoeliger lopen, omdat de zool en steunsel nog maar zo dun zijn. De andere zijde is veel dikker en is niet gemakkelijk in te duwen.

Er bestaan dus verschillen van inzicht over hoe een paard het beste bekapt kan worden. Pete Ramey heeft als belangrijke vuistregel:

“Een paard mag ná een bekapping niet slechter lopen dan daarvoor”

Als je paard na de bekapping door een professioneel bekapper wel gevoeliger loopt dan daarvoor kan het zijn dat je bekapper en andere methode toepast dan Pete Ramey. Dat kan natuurlijk, maar dan moeten er ook andere verwachtingen over het resultaat geschetst worden van tevoren.

Een goede bekapper:

  • Zal zelf tussentijds bekappen door de eigenaar stimuleren. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat de stand van de hoef gelijk blijft en niet elke zes weken ineens sterk verandert door de bekapping.
  • Zal het belang van goede huisvesting en voeding uitleggen. Zonder goede huisvesting en voeding geen goede gezonde hoeven
  • Zal niet met Latijnse of medische termen smijten, dat is om indruk te maken op de klant en te suggereren dat zelf bekappen iets vreselijks ingewikkelds is